• Bikont A., My z Jedwabnego, Warszawa 2004.
  • Gross J. T., Sąsiedzi, Sejny 2008.
  • Jedwabne, [w:] The Encyclopedia of Jewish life before and during the Holocuast, red. Sh. Spector, G. Wigoder, Jerusalem 2001.
  • Wokół Jedwabnego, red. P. Machcewicz, K. Persak, t. 1-2: t. 1, Studia, t. 2, Dokumenty, Warszawa 2002.
  • Persak K., Jedwabne i Radziłow - pogromy bliźniacze? [w:] Pogromy Żydów na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, t. 4, Warszawa 2019

 

Print