Genealogy

Year of birth
Year of death
Year of other event
Froim Łysobycki
Location: Jadów
Dating: ca. / around 1890
Surname: Łysobycki
First name: Froim
Birth date: ca. / around 1890
Residence location: Jadów
Sources: Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Grodzisku Mazowieckim, Starostwo Powiatowe w Radzyminie 1916-1929, sygn. 450 Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Całka Bałaban
Location: Jadów
Dating: ca. / around 1876
Surname: Bałaban
First name: Całka
Birth date: ca. / around 1876
Residence location: Jadów
Sources: Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Grodzisku Mazowieckim, Starostwo Powiatowe w Radzyminie 1916-1929, sygn. 450 Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Chaim Wąs
Location: Jadów
Dating: 20.01.1891
Surname: Wąs
First name: Chaim
Birth date: 20.01.1891
Birth location: Jadów
Father first name: Wolf
Mother first name: Chaja
Mother second first name: Rywka
Residence location: Jadów
Profession: feldsher
Emigration date: after 1924
Emigration state: United States
Sources: Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Grodzisku Mazowieckim, Starostwo Powiatowe w Radzyminie 1916-1929, sygn. 409. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Liba Mendel
Location: Jadów
Dating: 23.09.1887
Surname: Mendel
Maiden surname: Przykorska
First name: Liba
Birth date: 23.09.1887
Birth location: Jadów
Father first name: Josek
Mother first name: Brucha
Partner first name: Jcek
Emigration date: after 1919
Emigration state: United States
Emigration location: New York
Sources: Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Grodzisku Mazowieckim, Starostwo Powiatowe w Radzyminie 1916-1929, sygn. 59. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Chaim Litwak
Location: Jadów
Dating: ca. / around 1896
Surname: Litwak
First name: Chaim
Birth date: ca. / around 1896
Residence location: Jadów
Sources: Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Grodzisku Mazowieckim, Starostwo Powiatowe w Radzyminie 1916-1929, sygn. 129. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Elka Naparstek
Location: Jadów
Dating: 1921
Surname: Naparstek
First name: Elka
Birth date: 1921
Father first name: Benjamin
Mother first name: Sura
Mother second first name: Rywka
Mother maiden surname: Borensztejn
Residence location: Jadów
Emigration date: ca. / around 1921
Emigration state: United States of America
Sources: Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Grodzisku Mazowieckim, Starostwo Powiatowe w Radzyminie 1916-1939, sygn. 297. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Sura Naparstek
Location: Jadów
Dating: 1895
Surname: Naparstek
Maiden surname: Borensztejn
First name: Sura
Second first name: Rywka
Birth date: 1895
Birth location: Jadów
Father first name: Jankiel
Residence location: Jadów
Partner first name: Benjamin
Emigration date: ca. / around 1921
Emigration state: United States of America
Sources: Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Grodzisku Mazowieckim, Starostwo Powiatowe w Radzyminie 1916-1939, sygn. 297. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Hil Naparstek
Location: Jadów
Dating: 1915
Surname: Naparstek
First name: Hil
Second first name: Jcek
Birth date: 1915
Father first name: Benjamin
Mother first name: Sura
Mother second first name: Rywka
Mother maiden surname: Borensztejn
Residence location: Jadów
Emigration date: ca. / around 1921
Emigration state: United States of America
Sources: Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Grodzisku Mazowieckim, Starostwo Powiatowe w Radzyminie 1916-1939, sygn. 297. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Ruchla Naparstek
Location: Jadów
Dating: 1919
Surname: Naparstek
First name: Ruchla
Birth date: 1919
Father first name: Benjamin
Mother first name: Sura
Mother second first name: Rywka
Mother maiden surname: Borensztejn
Residence location: Jadów
Emigration date: ca. / around 1921
Emigration state: United States of America
Sources: Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Grodzisku Mazowieckim, Starostwo Powiatowe w Radzyminie 1916-1939, sygn. 297. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Pesa Szereszewska
Location: Radzymin
Dating: 17.04.1890
Surname: Szereszewska
First name: Pesa
Birth date: 17.04.1890
Birth location: Jadów
Father first name: Abraham
Mother first name: Dwojra
Residence location: Radzymin
Profession: tradeswoman
Sources: Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Grodzisku Mazowieckim, Starostwo Powiatowe w Radzyminie, sygn. 392. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Josek Mularski
Location: Jadów
Dating: 5.08.1862
Surname: Mularski
First name: Josek
Second first name: Mojżesz
Birth date: 5.08.1862
Birth location: Jadów
Father first name: Icek
Mother first name: Chaja
Mother second first name: Sura
Mother maiden surname: Zylbersztejn
Residence location: Jadów
Profession: shoemaker
Sources: Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Grodzisku Mazowieckim, Starostwo Powiatowe w Radzyminie, sygn. 392. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Estera Mularska
Location: Jadów
Dating: 10.03.1860
Surname: Mularska
First name: Estera
Birth date: 10.03.1860
Birth location: Jadów
Father first name: Szmul
Mother first name: Chawa
Residence location: Jadów
Sources: Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Grodzisku Mazowieckim, Starostwo Powiatowe w Radzyminie, sygn. 392. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Szmul Najman
Location: Jadów
Dating: 10.02.1903
Surname: Najman
First name: Szmul
Birth date: 10.02.1903
Birth location: Jadów
Father first name: Fajwl
Mother first name: Rywka
Mother maiden surname: Mularska
Residence location: Jadów
Profession: shoemaker
Sources: Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Grodzisku Mazowieckim, Starostwo Powiatowe w Radzyminie, sygn. 392. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Rywka Sandlaufer
Location: Jadów
Dating: 15.10.1882
Surname: Sandlaufer
First name: Rywka
Birth date: 15.10.1882
Birth location: Jadów
Mother first name: Estera
Mother maiden surname: Zylberberg
Residence location: Jadów
Sources: Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Grodzisku Mazowieckim, Starostwo Powiatowe w Radzyminie, sygn. 392. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Mojżesz Sandlaufer
Location: Jadów
Dating: 8.08.1905
Surname: Sandlaufer
First name: Mojżesz
Birth date: 8.08.1905
Father first name: Majlech
Residence location: Jadów
Sources: Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Grodzisku Mazowieckim, Starostwo Powiatowe w Radzyminie, sygn. 392. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Jakub Garnek
Location: Jadów
Dating: 21.02.1904
Surname: Garnek
First name: Jakub
Birth date: 21.02.1904
Birth location: Jadów
Father first name: Chil
Mother first name: Kejla
Profession: tailor
Sources: Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Grodzisku Mazowieckim, Starostwo Powiatowe w Radzyminie, sygn. 253. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Fajga Garnek
Location: Jadów
Dating: 1909
Surname: Garnek
First name: Fajga
Birth date: 1909
Birth location: Jadów
Father first name: Chil
Mother first name: Kejla
Sources: Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Grodzisku Mazowieckim, Starostwo Powiatowe w Radzyminie, sygn. 253. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Szlama Garnek
Location: Jadów
Dating: 1907
Surname: Garnek
First name: Szlama
Birth date: 1907
Birth location: Jadów
Father first name: Chil
Mother first name: Kejla
Sources: Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Grodzisku Mazowieckim, Starostwo Powiatowe w Radzyminie, sygn. 253. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Dawid Garnek
Location: Jadów
Dating: 25.10.1901
Surname: Garnek
First name: Dawid
Birth date: 25.10.1901
Birth location: Jadów
Father first name: Chil
Mother first name: Kejla
Profession: tailor
Sources: Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Grodzisku Mazowieckim, Starostwo Powiatowe w Radzyminie, sygn. 253. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Szmul Wajnsztok
Location: Jadów
Dating: 1860
Surname: Wajnsztok
First name: Szmul
Birth date: 1860
Birth location: Jadów
Father first name: Moszek
Mother first name: Fejga
Mother second first name: Gitla
Residence location: Jadów
Partner first name: Cipa
Emigration date: ca. / around 1922
Emigration state: United States
Sources: Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Grodzisku Mazowieckim, Starostwo Powiatowe w Radzyminie 1916-1929, sygn. 450 Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
In order to properly print this page, please use dedicated print button.