Budowa małej synagogi była związana z potrzebami wciąż powiększającej się liczby przedstawicieli społeczności żydowskiej w Janowie Lubelskim. W 1860 r. stanęła zatem druga synagoga w mieście. Był to budynek drewniany, przy ul. Długiej (ob. Marszałka Piłsduskiego), tworzący jeden kompleks z domem modlitwy, a zapewne także z synagogą murowaną. 

Synagoga spłonęła w 1922 r. w wielkim pożarze miasta, ale szybko ją odbudowano. Pełniła nie tylko rolę miejsca modlitw. Mieściły się w niej cheder oraz zarząd żydowskiej gminy wyznaniowej. Została całkowicie zniszczona podczas okupacji niemieckiej w okresie drugiej wojny światowej[1.1].

Print
Footnotes
  • [1.1] Archiwum Państwowe w Lublinie, Urząd Wojewódzki Lubelski, Wydział Komunalno-Budowlany, sygn. 941, b.p.