Genealogia

Year of birth
Year of death
Year of other event
Chaja Leszczyńska
Location: Kielce
Dating: 1913
Surname: Leszczyńska
First name: Chaja
Birth date: 1913
Birth location: Łódź
Father first name: Josef
Mother first name: Tyla
Residence location: Kielce
Emigration date: after 12.1928
Emigration state: Canada
Sources: Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I. Sygn. 21012. Emigracja zamorska. Korespondencja w sprawie wydawania paszportów 1928. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Mejlach Borensztejn
Location: Kielce
Dating: 1.11.1928
Surname: Borensztejn
First name: Mejlach
Second first name: Mejloch
Birth location: Kielce
Emigration date: after 11.1928
Emigration state: Canada
Sources: Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I. Sygn. 21012. Emigracja zamorska. Korespondencja w sprawie wydawania paszportów 1928. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Chaja Cwajgiel
Location: Kielce
Dating: 1909
Surname: Cwajgiel
First name: Chaja
Birth date: 1909
Birth location: Kielce
Father first name: Joel
Mother first name: Estera
Residence location: Kielce
Emigration date: after 11.1928
Emigration state: Canada
Sources: Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I. Sygn. 21012. Emigracja zamorska. Korespondencja w sprawie wydawania paszportów 1928. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Chaim Akszlak
Location: Kielce
Dating: No available date
Surname: Akszlak
First name: Chaim
Residence location: Kielce
Sources: Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 20307. Sprawy paszportowe 1920-1924 r. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Tobiasz Mordkowicz
Location: Kielce
Dating: No available date
Surname: Mordkowicz
First name: Tobiasz
Residence location: Kielce
Sources: Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 20307. Sprawy paszportowe 1920-1924 r. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Szajndla Goldman
Location: Kielce
Dating: No available date
Surname: Goldman
First name: Szajndla
Residence location: Kielce
Sources: Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 20307. Sprawy paszportowe 1920-1924 r. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Rechla Symowicz
Location: Kielce
Dating: No available date
Surname: Symowicz
First name: Rechla
Residence location: Kielce
Sources: Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 20307. Sprawy paszportowe 1920-1924 r. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Rachela Ele
Location: Kielce
Dating: No available date
Surname: Ele
First name: Rachela
Residence location: Kielce
Sources: Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 20307. Sprawy paszportowe 1920-1924 r. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Estera Zajdman
Location: Kielce
Dating: No available date
Surname: Zajdman
First name: Estera
Residence location: Kielce
Sources: Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 20307. Sprawy paszportowe 1920-1924 r. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Icek Kenig
Location: Kielce
Dating: No available date
Surname: Kenig
First name: Icek
Second first name: Jakub
Residence location: Kielce
Sources: Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 20307. Sprawy paszportowe 1920-1924 r. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Abram Goldblum
Location: Kielce
Dating: No available date
Surname: Goldblum
First name: Abram
Residence location: Kielce
Sources: Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 20307. Sprawy paszportowe 1920-1924 r. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Herman Lewi
Location: Kielce
Dating: No available date
Surname: Lewi
First name: Herman
Residence location: Kielce
Sources: Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 20307. Sprawy paszportowe 1920-1924 r. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Nechemiasz Kajzer
Location: Kielce
Dating: No available date
Surname: Kajzer
First name: Nechemiasz
Residence location: Kielce
Sources: Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 20307. Sprawy paszportowe 1920-1924 r. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Marek Tenenbaum
Location: Kielce
Dating: No available date
Surname: Tenenbaum
First name: Marek
Residence location: Kielce
Sources: Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 20307. Sprawy paszportowe 1920-1924 r. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Izrael Micenmacher
Location: Kielce
Dating: No available date
Surname: Micenmacher
First name: Izrael
Second first name: Lejb
Residence location: Kielce
Sources: Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 20307. Sprawy paszportowe 1920-1924 r. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Pinchas Złoto
Location: Kielce
Dating: No available date
Surname: Złoto
First name: Pinchas
Residence location: Kielce
Sources: Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 20307. Sprawy paszportowe 1920-1924 r. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Majlich Kirszenbaum
Location: Kielce
Dating: No available date
Surname: Kirszenbaum
First name: Majlich
Second first name: Jakub
Residence location: Kielce
Sources: Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 20307. Sprawy paszportowe 1920-1924 r. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Aron Moszkowicz
Location: Kielce
Dating: No available date
Surname: Moszkowicz
First name: Aron
Second first name: Moszek
Residence location: Kielce
Sources: Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 20307. Sprawy paszportowe 1920-1924 r. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Natan Tenenbaum
Location: Kielce
Dating: No available date
Surname: Tenenbaum
First name: Natan
Residence location: Kielce
Sources: Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 20307. Sprawy paszportowe 1920-1924 r. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Izrael Rapoport
Location: Kielce
Dating: No available date
Surname: Rapoport
First name: Izrael
Residence location: Kielce
Sources: Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 20307. Sprawy paszportowe 1920-1924 r. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
In order to properly print this page, please use dedicated print button.