Genealogia

Year of birth
Year of death
Year of other event
Gustaw Gutman
Location: Kęty
Dating: 1.11.1873
Surname: Gutman
First name: Gustaw
Birth date: 1.11.1873
Birth location: Kęty
Profession: industrialist
Sources: Archiwum Narodowe w Krakowie, Starostwo Grodzkie Krakowskie, sygn. 416. Sprawy paszportowe E-G 1921. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
In order to properly print this page, please use dedicated print button.