Idea utworzenia Fundacji Judaica – Centrum Kultury Żydowskiej zrodziła się w Krakowie, w końcu lat 80. XX w., w czasie wielkich historycznych przemian w Polsce – w kręgach ludzi świata kultury, nauki i sztuki, przy udziale ówczesnego Prezesa Wyznaniowej Gminy Żydowskiej w Krakowie, pana Czesława Jakubowicza. 

Fundacja rozpoczęła swoją działalność w 1991 r., a 24 listopada 1993 r. pod jej auspicjami otwarto Centrum Kultury Żydowskiej.

Całe przedsięwzięcie powstało w wyniku inicjatywy obywatelskiej, a jego głównymi celami są:  

  • ochrona żydowskiego dziedzictwa na Kazimierzu i zachowanie pamięci o wielowiekowej obecności Żydów w Polsce oraz o polsko-żydowskim sąsiedztwie,
  • rozpowszechniania wiedzy o historii i kulturze Żydów polskich wśród młodego pokolenia,
  • tworzenie platformy dla dialogu polsko-żydowskiego,
  • promowanie wartości otwartego społeczeństwa obywatelskiego.

Siedzibą Fundacji stała się modlitewnia (bet ha-midrasz) wybudowana w latach 80. XIX w. przez Żydowskie Towarzystwo Modlitewne i Dobroczynne Bnej Emuna, według projektu krakowskiego architekta i budowniczego Jacka Matusińskiego.

Modlitewnia do wybuchu II wojny światowej pełniła funkcje religijne. W czasie wojny i wiele lat potem, budynek modlitewni użytkowano jako stolarnię, następnie jako magazyn, a od początku lat 80 XX w. była opuszczoną ruiną. Gruntowna rewaloryzacja i modernizacja była możliwa przy wsparciu wielu instytucji ze Stanów Zjednoczonych, z Polski i z samego Krakowa.

Centrum Kultury Żydowskiej rozpoczęło swoją działalność na krakowskim Kazimierzu 24 listopada 1993 r., w miejscu szczególnym – przy Placu Nowym (Placu Żydowskim), tuż obok skrzyżowania ul. rabina Meiselsa i ul. Bożego Ciała. Centrum jest miejscem otwartym dla wszystkich. Program jest adresowany do publiczności żydowskiej i nieżydowskiej, zarówno polskiej jak i zagranicznej. 

Na program składają się wykłady, spotkania autorskie, promocje książek, konferencje i seminaria, programy letnie, pokazy filmowe (zarówno dokumentalne, jak i fabularne), koncerty oraz wystawy.

Miesiąc Spotkań z Kulturą Żydowską BAJIT CHADASZ (NOWY DOM) organizowany jest od 1996 roku. Odbywa się w pierwszym miesiącu roku żydowskiego tiszri, w czasie Wysokich Świąt i dedykowany jest zazwyczaj jednej postaci lub zagadnieniu.

Co roku Fundacja organizowała wykład poświęcony pamięci Aleksandra i Alicji Hertzów, tematycznie związany z problematyką polsko-żydowską. Spotkania te zainaugurował w 1999 r. Czesław Miłosz wykładem o swej przyjaźni z Aleksandrem Hertzem. Kolejne wygłosili prof. Israel Gutman i Ryszard Kapuściński. Wykłady te zostały opublikowane w dwujęzycznej wersji: polskiej i angielskiej.

Settimana della Cultura Ebraica – tygodniowy program poświęcony tematyce włosko-żydowskiej, przygotowywany jest wspólnie z Włoskim Instytutem Kultury w Krakowie od 1996 roku.

Wiele innych wydarzeń jest anonsowanych na witrynie Fundacji.

Dla wielu osób – Żydów i nie-Żydów z Polski i zagranicy, dom Fundacji przy ul. Meiselsa stał się ważnym adresem i miejscem odwiedzin. Goszczone są w nim osoby w różnym wieku, o różnych zawodach, wykształceniu i zainteresowaniach, których łączy chęć poznania historii i kultury Żydów, dziejów naszego wspólnego sąsiedztwa i całej prawdy o nim, a także wola budowania harmonijnych relacji pomiędzy Polakami a Żydami.

Centrum Kultury Żydowskiej wpisało się również jako stały punkt na mapie zwiedzania Kazimierza – zarówno przez grupy polskie jak i grupy zagraniczne, a także turystów indywidualnych i odwiedzające Kraków osobistości świata polityki, kultury i nauki – z Polski i zagranicy.

Centrum Kultury Żydowskiej Fundacja Judaica
ul. Rabina Meiselsa 17, 31-058 Kraków
tel.: (+48) 12 430 64 49, fax: (+48) 12 430 64 97
e-mail: [email protected]
www.judaica.pl

Tekst pochodzi z portalu Diapozytyw|http://www.diapozytyw.pl]], należącego wcześniej do [[urle:Instytutu Adama Mickiewicza.

Print