Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie jest jednym z najciekawszych i największych festiwali żydowskich na świecie. Tworzą go najwybitniejsi przedstawiciele różnych dziedzin kultury i sztuki żydowskiej, głównie z USA, Izraela i Europy. Festiwal, Kazimierz, Kraków stał się miejscem spotkania Żydów i nie-Żydów z całego świata, którzy w przestrzeni tradycyjnej i współczesnej kultury żydowskiej odnajdują wspólne wartości. Służą temu film, taniec, teatr, literatura, sztuki wizualne, wykłady, spotkania autorskie, warsztaty oraz wszechobecna muzyka.

Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie jest hołdem złożonym blisko tysiącletniej obecności Żydów w Polsce – ich historii, kulturze i religii.

Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie jest celebracją życia. Jest zwycięstwem życia nad śmiercią. Ale podobnie jak modlitwa za zmarłych – Kadysz, jest też wyrazem pamięci o śmierci milionów Żydów z całego świata. I chociaż pamięć o śmierci jest tu wszechobecna, to nade wszystko hołd składamy życiu. W tym sensie Festiwal jest świętem pamięci skierowanej w przyszłość.

Wydarzenia festiwalowe odbywają się głównie na Kazimierzu, w czternastowiecznej, żydowskiej dzielnicy położonej w sercu chrześcijańskiego Krakowa. To między innymi Kazimierz stanowi o fenomenie Festiwalu. Jest on bowiem tym miejscem, gdzie przez wieki duchowa i materialna myśl żydowska osiągnęła swą pełnię. Kazimierz jest Księgą Życia pisaną przez wieki radości, szczęścia, bólu i śmierci. Kazimierz jest Koroną wieńczącą to, co najpiękniejsze i najbogatsze w żydowskiej kulturze. Tworząc Festiwal tu i teraz, stajemy się spadkobiercami i kontynuatorami złotej tradycji polskiego żydostwa. Dzięki współpracy z Gminą Wyznaniową Żydowską w Krakowie większość koncertów, spektakli, wykładów i spotkań odbywa się w przepięknych, pieczołowicie odnowionych synagogach i bejt ha-midraszach.

Każda edycja Festiwalu zawiera około 100 wydarzeń. Każdego roku bierze w nich udział około 200 wykonawców z całego świata. Festiwal gromadzi, co roku, dziesiątki tysięcy uczestników z Polski i ze świata. Ale Festiwal jest nie tylko zbiorem imprez kulturalnych. Jest wymagającym i długotrwałym procesem przemian mentalnych i kulturowych, jakie dzięki obcowaniu z żywą i autentyczną kulturą żydowską zachodzą w jego uczestnikach. Jest szczególnym wyznaniem wiary w to, że jedynie kultura i dialog między kulturami jest w stanie zachować wartość najbardziej kruchą z najcenniejszych: Pokój – Szalom.

Sercem Festiwalu są warsztaty twórcze, będące manifestacją żywej tradycji żydowskiej. Są to przede wszystkim kaligrafia hebrajska, wycinanka, język jidysz, tradycyjny taniec ludowy, taniec chasydzki i izraelski, śpiew kantoralny, śpiew chasydzki, klezmologia, czyli warsztaty instrumentalne, zajęcia dla dzieci, kuchnia aszkenazyjska i sefardyjska.

Festiwal trwa dziewięć dni. W tym czasie powraca tu żydowskie życie. Przez dziewięć dni i nocy żydowskiego święta w synagogach, w zaułkach, na ulicach i w domach rozbrzmiewa wszechobecna muzyka – od synagogalnej, poprzez klezmerską, chasydzką, ludową, jazz, kameralną, aż po awangardową. Zwieńczeniem jest Koncert Finałowy na Ulicy Szerokiej, w samym sercu żydowskiego Kazimierza. Blisko ośmiogodzinny koncert w wykonaniu najwybitniejszych muzyków żydowskich gromadzi, co roku, ponad 10 000 osób z całego świata.

Biuro Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie
ul. Józefa 36, 31-056 Kraków
tel.: (+48) 12 431 15 17
fax: (+48) 12 431 24 27
e-mail: [email protected]
[[urle:www.jewishfestival.pl|http://www.jewishfestival.pl/]

Tekst pochodzi z portalu Diapozytyw|http://www.diapozytyw.pl]], należącego wcześniej do [[urle:Instytutu Adama Mickiewicza.

Print