• Guldon Zenon, Wijaczka Jacek, Ludność żydowska w Wielkopolsce w drugiej połowie XVII wieku  [in:] Żydzi w Wielkopolsce na przestrzeni dziejów, ed. JerzyTopolski i Krzysztof Modelski, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1995
  • Guldon Zenon, Wijaczka, Osadnictwo żydowskie w województwach poznańskim i kaliskim w XVI-XVII wieku, „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego” 1992, no. 2-3.
  • Mujta Józef Stanisław, Koło w dokumentach, Koło-Konin 1998
  • Opioła Monika, Kawski Tomasz, Gminy żydowskie pogranicza Wielkopolski, Mazowsza, Małopolski i Śląska w latach 1918 - 1942, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008.
  • Sześćset lat miasta Koła, ed. Józef Burszta, Poznań 1963

 

Print