• Boreczek Krzystof Andrzej, Materiały źródłowe do dziejów Kurowa, Lublin-Kurów 2003.
  • Boreczek Krzystof Andrzej, Kurów. Od początku XVIII do połowy XX wieku. Część pierwsza 1700 - 1918, Kurów 1996.
  • Boreczek Krzystof Andrzej, Kurów. Od początku XVIII do połowy XX wieku. Część druga 1918 - 1956, Kurów 1996.
  • Mazurkiewicz Witold Piotr, Kurów lubelski w XX stuleciu, Lublin 2002.
  • Warchoł Stefan, Nazwy miast Lubelszczyzny, Lublin 1964.
  • Zeszyty kurowskie, Zeszyt 3, Kurów 1992.
  • Zeszyty kurowskie, Zeszyt 18, Kurów 2007.

     

Print