• Burchard Przemysław, Pamiątki i zabytki kultury żydowskiej w Polsce, Warszawa 1990.
  • Byliśmy sercem wsi. Materiały z sesji popularnonaukowej w Krasnymstawie 19 września 2003, Warszawa 2004.
  • Kazimierczuk Zdzisław, Chełm i okolice. Informator, Zamość 2004.
  • Powiat krasnostawski [w:] Katalog zabytków sztuki w Polsce. Województwo lubelskie, pod red. Ryszarda Brykowskiego i Ewy Rowińskiej, t. VIII, z. 8, Warszawa 1964.
  • Prożogo Konstanty, Krasnystaw i okolice. Przewodnik, Lublin 1980.
  • Tarnas Wiesław, Kraśniczyn. Dzieje gminy i okolic, Lublin 2006.
  • Trzciński Andrzej, Śladami zabytków kultury żydowskiej na Lubelszczyźnie, Lublin 1990.
  • Województwo chełmskie. Informator, Chełm 1997.
     
Print