• Góźdź Zenon, Lipno. Zarys dziejów, Lipno1991.
  • Keller K., Materiały do monografii miasta Lipna, Toruń (brw).
  • Materiały do dziejów szkolnictwa na Mazowszu. Wypisy z archiwów diecezjalnych XVIII wieku. Zebrał do druku i przygotował M. M. Grzybowski, vol. 2, Płock 2000.
  • Materiałt do dziejów Ziemi Płockiej z archiwaliów diecezjalnych płockich XVIII wieku, vol. 10. Ziemia Dobrzyńska. Zebrał do druku i przygotował M. M. Grzybowski, Płock 1999.
  • Kawski Tomasz, Gminy żydowskie pogranicza Wielkopolski, Mazowsza i Pomorza w latach 1918 – 1942, „Wydawnictwo Naukowe GRADO”, Toruń 2007.
  • Kawski Tomasz, Kujawsko-dobrzyńscy Żydzi w latach 1918-1950, „Wydawnictwo Adam Marszałek”, Toruń 2006.
  • Szyling Jan, Ludność żydowska w rejencji bydgoskiej i kwidzyńskiej (eksterminacja i wysiedlenia), [in:] Międzynarodowa sesja naukowa nt. Hitlerowskie ludobójstwo w Polsce i Europie  1939-1945, Warszawa 14-17 kwietnia 1983 (maszynopis powielony).

 

 

Print