• Legendy łęczyckie, edit. J. Grodzka, Łódź 1960.
Print