• Alperin Alter, Żydzi w Łodzi. Początki Gminy Żydowskiej 1780-1822, „Rocznik Łódzki”, vol. III, Łódź 1933
 • Czas. Kalendarz na rok 1914, Łódź 1914
 • Badziak Kazimierz, Herman Konstadt i jego fundacje. Przyczynek do dziejów filantropii w Łodzi, Kronika Miasta Łodzi 1994, no. 2
 • Badziak Kazimierz, Wielkość i upadek fortuny Poznańskich, [in:] Dzieje Żydów w Łodzi 1820-1944, Łódź 1991 
 • Bereś Witold, Burnetko Krzysztof, Marek Edelman. Życie. Po prostu, Warszawa 2008
 • Cegiełła Janusz, Dziecko szczęścia. Aleksander Tansman i jego czasy, Warszawa 1986
 • Filip Friedman, Dzieje Żydów w Łodzi. Od początków osadnictwa Żydów do r. 1863, Łódź 1935
 • Friedman Filip, Łódzka Chewra Kadisza i jej dzieje, [in:] Stary cmentarz żydowski. Dzieje i zabytki, Łódź 1938
 • Gicgier Tadeusz, Opowieści o dawnych poetach Łodzi, Łódź 1995
 • Grupińska Anka, Po kole. Rozmowy z żydowskimi żołnierzami, Warszawa 1991
 • Kersz Izaak, Szkice z dziejów Gminy Żydowskiej oraz cmentarza w Łodzi, Łódź 1999
 • Lubetkin Cywia, Zagłada I powstanie, Warszawa 1999
 • Malinowski Jerzy, Żydowskie środowisko artystyczne Łodzi, [in:] Polacy - Niemcy - Żydzi, ed. Paweł Samuś, Łódź 1997
 • Puś Wiesław, Żydzi w Łodzi w latach zaborów 1793-1914, Łódź 2001
 • Shneiderman Samuel, Loeb, Burzliwe życie Artura Szyka, Łódź 2002
 • Spacerownik. Łódź żydowska, ed. J.Podolska, Łódź 2009
 • Spodenkiewicz Paweł, Zaginiona dzielnica. Łódź Żydowska – ludzie i miejsca, Łódź 1998
 • Tuwim Julian, Jarmark rymów, Warszawa 1934
 • Urban Kazimierz, Cmentarze żydowskie, synagogi i domy modlitwy w Polsce w latach 1944-1966, Kraków 2006, p. 363
 • Walicki Jacek, Żydzi niemieccy w samorządzie Łodzi lat 1917-1939, [in:] Polacy-Niemcy-Żydzi w Łodzi w XIX-XX w. Sąsiedzi dalecy i bliscy, ed. P. Samuś, Łódź 1997
 • Walicki Jacek, Synagogi i domy modlitwy w Łodzi do 1939 r., Łódź 2000
 • Żydowskie getto w Łodzi 1940-1944, Vademecum, ed. J. Pyczewska-Pilarek, Łódź 1999, p. 9

 

 

Print