Żydowskie Towarzystwo Muzyczno-Dramatyczne w Łomży – działało już w 1912. Posiadało orkiestrę. Dyrygentem był A. Niemirowski.

L.T. Błaszczyk, „Żydzi w kulturze muzycznej działający na ziemiach polskich w XIX i XX wieku”, książka wydana dzięki wsparciu udzielonemu przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  oraz Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.

Print