Spółdzielcze Towarzystwo Bankowe w Łucku, Spółdzielnia z o. o., powstało w 1933 roku. Mieściło się przy ul. Jagiellońskiej 31 (ob. Łesi Ukrajinky). W 1937 r. w skład rady nadzorczej wchodzili: Abram Grabarski, Wolf Rozenfeld, Eliasz Rudman. W zarządzie znajdowali się: S. Libuber, Abram Szejner, Abram Warkowicki, a S. Warkowicki był pełnomocnikiem.

Źródło:

  • Rocznik polskiego przemysłu i handlu, Warszawa 1938, nr 793.

Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy.

 

Print