Spółdzielczy Bank Gospodarczy w Łucku, Spółdzielnia z o. o., powstał w 1932 roku. Mieścił się przy ul. Jagiellońskiej 21 (ob. Łesi Ukrajinky). W zarządzie znajdowali się: A. Drogiczyn, F. Łakrec, A. Hofman; ten ostatni pełnił też funkcję dyrektora. Instytucja należała do Związku Żydowskich Towarzystw Spółdzielczych w Polsce z siedzibą w Warszawie.

Źródło:

Rocznik polskiego przemysłu i handlu, Warszawa 1938, nr 794.

Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy.

Print