Date The number of the Jews in Mrągowo The number of Jews of the district of Mrągowo
1837   113
1839 78  
1849 47  
1888 148  
1890 115 260
1895 117  
1900 103  
1925   174
1933   125
1939 0 0

Sources: <i>Unsere masurische Heimat</i>, red. K. Templin, Sensburg 1918; s. 274; M. Toeppen, <i>Historia Mazur. Przyczynek do dziejów krainy i kultury pruskiej</i>, translated by M. Szymańska–Jasińska, compiled by G. Jasiński who wrote the preface, Olsztyn 1995, p. 411; A. Wołosz, <i>Żydzi w miastach Prus Wschodnich. Obecność zapomniana czy zatarta?</i>, „Studia Angerburgica”, v. 7, 2002, p. 105; M. Rademacher, <i>Deutsche Verwaltungsgeschichte 1871–1990</i>, http://www.verwaltungsgeschichte.de/sensburg [as of November 28, 2008]; http://pl.wikipedia.org/wiki/Historia_Mr%C4%85gowa [as of November 3, 2008 ].

Print