• Bergman Eleonora, Jagielski Jan, Zachowane synagogi i domy modlitwy w Polsce. Katalog, Warszawa 1996.
  • Bitowt Ryszard, Nekropolie Mrągowa, „Mrągowskie Studia Humanistyczne”, vol. 1, 1999.
  • Kossert Andreas, Mazury. Zapomniane południe Prus Wschodnich, Warszawa 2004.
  • Marczuk Władysław, Mrągowo, Mikołajki i okolice na starej pocztówce, [bmw] 2002.
  • Marczuk Władysław, Mrągowo dawniej i dziś, [bmw] 2003.
  • Marczuk Władysław, Mrągowo i dawny powiat na starej widokówce, Mrągowo 2007.
  • Toeppen Max, Historia Mazur. Przyczynek do dziejów krainy i kultury pruskiej, translated by M. Szymańska–Jasińska, compiled by G. Jasiński who wrote a preface, Olsztyn 1995.
  • Unsere masurische Heimat, ed. K. Templin, Sensburg 1918.
  • Wołosz Artur, Żydzi w miastach Prus Wschodnich. Obecność zapomniana czy zatarta?, „Studia Angerburgica”, v. 7, 2002.
     

 

Print