Year

Morąg town

Morąg district

Population

Number of Jews

Percentage of Jewish population

Population

Number of Jews

Percentage of Jewish population

1814

4 families

1830

39

1840

79

1846

44 407

363

0,82%

1849

122

1850

128

1861

78

1875

3633

1880

3742

1883

93

1885

75

1890

3776

71

1,88 %

53 479

284

0,53 %

1895

3920

69

1,76 %

55 007

280

0,51 %

1896

66

1900

53 392

1902

59

1905

61

1910

51 396

1924/1925

50

1925

4973

49

0,99%

53 892

149

0,28%

1930

43

1933

5414

53 767

103

0,19%

1936

55 810

1937

8

1938

2 rodziny

1939

8376

0

55 046

6

0,01 %

2006 14 497 nie istnieje

Sources:

  • B. Koziełło-Poklewski, Stosunki społeczno-gospodarcze w latach 19181939, in: A. Wakar (ed), Morąg. Z dziejów miasta i powiatu, ed. (1973), table 5, 6.
  • M. Rademacher, Deutsche Verwaltungsgeschichte 1871–1990. Landkreis Mohrungen [online] http://www.verwaltungsgeschichte.de/mohrungen.html [Accessed: 10 June 2014].
  • A. Wakar, Z kroniki Morąga, in: A. Wakar (ed) Morąg. Z dziejów miasta i powiatu (1973), 112.
  • A. Wołosz, "Żydzi w miastach Prus Wschodnich. Obecność zapomniana czy zatarta?", Studia Angerburgica, (2002),103–104.
Print