• R. Kabus, Juden in Ostpreussen, Husum (1998).
  • B. Koziełło-Poklewski, Stosunki społeczno-gospodarcze w latach 1918–1939, in: A. Wakar (ed.), Morąg. Z dziejów miasta i powiatu, Olsztyn (1973).
  • A. Mrozek, Zabytkowe obiekty kształtowanej zieleni, in: J. Wysocki (ed.), Dziedzictwo kulturowe Warmii – Mazur – Powiśla. Stan zachowania, potencjały i problemy, Olsztyn (2006).
  • A. Wakar, Z kroniki Morąga, in: A. Wakar (ed.), Morąg. Z dziejów miasta i powiatu, Olsztyn (1973).
  • A. Wołosz, Żydzi w miastach Prus Wschodnich. Obecność zapomniana czy zatarta?, in: "Studia Angerburgica” , 7, (2002).
Print