Year Total population Population of Jews Percentage of Jews
1808 910 137 15%
1827 2,230 792 35.5%
1857 3,290 1,650 50.2%
1860 3,838 1,720 44.8%
1883 6,989 3,504 50%
1893 10,624 4,992 47%
1910 15,702 7,017 44.7%
1921 17,003 5,923 34.8%
1931 19,609 6,143 31.5%
2012 30,957    

Source:

  • Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym. State on 30 June 2012 [online] http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/l_ludnosc_stan_struktura_30062012.pdf [Accessed 20 August 2014].

  • Mława, Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski (eds.), Warszawa,  6 (1885), 528.

  • Szczepański J., Społeczność żydowska Mazowsza w XIX-XX wieku, Pułtusk (2005).

Print