• T. Brustin-Berenstein, Deportacje i zagłada skupisk żydowskich w dystrykcie warszawskim, "Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego” 1952, no.1 (3).
 • P. Burchard, Pamiątki i zabytki kultury żydowskiej w Polsce, (Warszawa, 1990).
 • P. Fijałkowski, Początki i rozwój osadnictwa żydowskiego w województwach rawskim i łęczyckim, "Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego” 1989, no. 4 (152).
 • J. Józefecki, Dwa dokumenty z historii Żydów w Mszczonowie (17781790), "Rocznik Mazowiecki" 1999, vol. 11.
 • J. Józefecki, Mszczonów w pierwszej ćwierci XX w. widziany oczami jego żydowskich Mieszkańców, "Żyrardowski Rocznik Muzealny” 2006, no. 7. 
 • J. Kwiatek, T. Lijewski, Leksykon miast polskich, (Warszawa, 1998).
 • Mszczonow, [in:] The Encyclopedia of Jewish Life Before and During the Holocaust, eds. Spector S., Wigoder G., vol. 2: K–Sered, (New York, 2001).
 • Mszczonów, [in:] Miasta polskie w tysiącleciu, ed. Andrzejewski S. et al., vol. 2, (Wrocław, 1967).
 • Mszczonów, [in:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, vol. 6: Malczyce–Netreba, eds. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski, (Warszawa, 1885).
 • Pinkas Zyrardow, Amshinow un Wiskit, ed. Bernstein M.W., (Buenos Aires, 1961), [online]  http://yizkor.nypl.org/index.php?id=1718 [Accessed: 27.11.2-13]. 
 • Rejestr miejsc i faktów zbrodni popełnionych przez okupanta hitlerowskiego na ziemiach polskich w latach 1939–1945: województwo skierniewickie, by Main Commission for the Investigation of Nazi War Crimes in Poland in cooperation with the Regional Commission for the Investigation of Nazi War Crimes in Łódź, (Warszawa, 1985).
 • B. Wasiutyński, Ludność żydowska w Królestwie Polskim, (Warszawa, 1911).
 • B. Wasiutyński, Ludność żydowska w Polsce w w. XIX i XX: studjum statystyczne, (Warszawa, 1930).
 • M. Wodziński, Groby cadyków w Polsce. O chasydzkiej literaturze nagrobnej i jej kontekstach, (Wrocław, 1998).
Print