Genealogia

Year of birth
Year of death
Year of other event
Jentla Lis
Location: Nowe Brzesko
Dating: No available date
Surname: Lis
First name: Jentla
Residence location: Nowe Brzesko
Emigration state: Argentine
Sources: Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 9234. Paszporty na wyjazdy do Kanady, Argentyny i krajów zamorskich 1930. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Szajndla Fajwlewicz
Location: Nowe Brzesko
Dating: 1906
Surname: Fajwlewicz
First name: Szajndla
Second first name: Sabina
Birth date: 1906
Father first name: Fajwel
Mother first name: Chana
Residence location: Nowe Brzesko
Other residence location: Kielce
Emigration location: Luxembourg
Sources: Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 9080. Emigracja kontynentalna i zamorska 1927. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
In order to properly print this page, please use dedicated print button.