• J. Daniel, I Zielonka, Nysa – przystanek wędrowca (Nysa – stop of the wanderer), Nysa 2004.
  • Janusz Kębłowski, Nysa, Warszawa 1972.
  • Izabela Kęsicka, Mariusz Morga, Miasto Nysa. Szkice monograficzne (Nysa city. Monographic sketches), Instytut Śląski w Opolu, Wrocław 1970.
  • Wojciech Kunicki, Neisse: Taxte und Bilder, Oficyna Wydawnicza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie, Nysa 2003.
  • F. Rosenthal, Najstarsze osiedla żydowskie na Śląsku (The oldest Jewish housing estates in Silesia) [in:] Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego (Bulletin of the Jewish Historical Institute) no 34, 1960.
  • Elie Wiesel, Geoffrey Wigoder i Shmuel Spektor, Encyclopedia of Jewish Life Before & During Holocaust, New York University Press 2001. p. 880: "Neisse".
  • Marcin Wodziński, Hebrajskie inskrypcje na Śląsku XIII-XVIII wiek (Hebrew inscriptions in Silesia XIII-XVIII age), Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, Wrocław 1996.
  • Z. Zalewski, Nysa na dawnej pocztówce (Nysa on the ancient postcard), Urząd Miejski w Nysie, Opole 2003.
  • Maciej Borkowski, Andrzej Kirmiel, Tamara Włodarczyk, Śladami Żydów: Dolny Śląsk, Opolszczyzna, Ziemia Lubuska [With tracks of Jews: Lower Silesia, Opolszczyzna, the Lubusz Earth], Muzeum Historii Żydów Polskich, Warszawa 2008.
Print