• Gołota Janusz, Z dziejów społeczności żydowskiej w Ostrołęce na tle innych miast mazowieckich, [w:] Ostrołęka na tle innych miast mazowieckich w XIX i XX w., Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika, Ostrołęka 1998.
  • Grynberg Michał, Żydzi w rejencji ciechanowskiej 1939 – 1942, Warszawa 1984.
  • Miasta polskie w tysiącleciu, t. 2, Wrocław-Warszawa-Kraków Zakład Narodowy imienia Ossolińskich Wydawnictwo 1967.
  • Księga Żydów ostrołęckich, Ostrołęka-Tel Awiw 2002.
  • Szczepański Janusz, Społeczność żydowska Mazowsza w XIX-XX wieku, Wyższa Szkoła Humanistyczna imienia Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, Pułtusk 2005, passim.
Print