• Heinrich Bartsch, Die staedte Schlesiens (in den Grenzen des Jahres 1937), (1983).
 • Bernhard Brilling, Die jüdische Gemeinde Mittelschlesiens. Enststellung und Geschichte, (1973).
 • Encyclopedia of Jewish Life Before & During Holocaust, Elie Wiesel, Geoffrey Wigoder and Shmuel Spector (eds.), (2001).
 • Führer durch die Jüdische Gemeindeverwaltung und Wohlfahrtspflege in Deutschland 1932-1933, ed. Bella Schlesinger, (1933).
 • Alfred Grotte, “Synagogen-Kirchen” in Schlesien, (1930).
 • Alfred Grotte, Synagogenspuren in Schlesichen Kirchen, (1937).
 • Julian Janczak, Szatański huragan, in: Z tamtej strony historii czyli wrocławskie i dolnośląskie legendy, podania, baśnie i niesamowite wydarzenia, (1993).
 • Karol Jonca, „Noc Kryształowa” i casus Herschela Grynszpana, (1998).
 • Klaus Kunze, Vielguth - Darstellungen und Quellen zur Ortsgeschichte des Dorfes Vielguth Kreis Oels in Schlesien und seines Ortsteils Neu Schmollen, (2004).
 • Alfred Konieczny, Tormersdorf, Grüssau, Riebnig. Obozy przejściowe dla Żydów Dolnego Śląska z lat 1941-1943, (1997).
 • Wojciech Mrozowicz, Przemysław Wiszewski, Oleśnica od czasów najdawniejszych po współczesność, (2006).
 • Marek Nienałtowski, Historia Oleśnicy na 5000 znaków [online] www.olesnica.nienaltowski.net. [Accessed 7 July 2013].
 • Maria and Kazimierz Piechotek, Bramy Nieba. Bóżnice murowane na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej, (1999).
 • Franciszek Połomski, Ustawodawstwo rasistowskie III Rzeszy i jego stosowanie na Górnym Śląsku, (1970).
 • Franciszek Połomski, “Zawłaszczenie i sprzedaż cmentarzy żydowskich w latach II wojny światowej na Śląsku. Ze studiów nad prawem własności w III Rzeszy”, Studia nad faszyzmem i zbrodniami hitlerowskimi, vol. 11, (1987).
 • Schlesisches Staedtebuch, ed. Heinz Stoob, Peter Johanek, (1995).
 • Kazimierz Urban, Cmentarze żydowskie, synagogi i domy modlitwy w Polsce w latach 1944-1966 (materials), (2006).
 • Marcin Wodziński, Hebrajskie inskrypcje na Śląsku XIII-XVIII w., (1995).
 • Leszek Ziątkowski, Dzieje Żydów we Wrocławiu, (2000).
 • Friedrich Albert Zimmermann, Beiträge zur Beschreibung von Schlesien, vol. IV, (1783).
   
Print