The Jewish population in Olsztyn and Olsztyn County until 1939

Date  City of Olsztyn Olsztyn County
Whole population Number of Jews Percentage of Jews Liczba mieszkańców ogółem Number of Jews Percentage of Jews
1816   60 2,89 %      
1819   60 2,88 %      
1820   56 2,49 %      
1831   82 2,94 %      
1840   95 3,07 %      
1846   129 3,63 % 39 328 217 0,55 %
1849   137 4,07 %      
1852   130 3,5 %      
1861   139 3,26 %      
1871 5529 212 3,83 %      
1880 7941 331 4,17 %      
1885 11 294 321 2,84 %      
1890 19 375 420 2,17 % 77 612 532 0,69 %
1895 21 579 494 2,29 % 81 797 604 0,74 %
1905   471 1,72 %      
1910   484 1,46 %      
1925 38 105 612 1,61 % 93 913 676 0,72 %
1933 43 043 448 1,04 % 100 046 506 0,5 %
1939 46 513 138 0,3 % 103 590 158 0,15 %

Sources: J. K. Sembrzycki, Olsztyn, in: B. Chlebowski, W. Walewski (eds.), Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, 7 (1886), 534; A. Sommerfeld, Juden im Ermland, in: M. Brocke, M. Heitmann, H. Lordick (eds.), Zur Geschichte und Kultur der Juden in Ost- und Westpreussen, (2000), 49; A. Wołosz, Żydzi w miastach Prus Wschodnich. Obecność zapomniana czy zatarta?, "Studia Angerburgica", 7, (2002), 103-104; G. Jasiński, Olsztyn w latach 1772-1918, in: S. Achremczyk, W. Ogrodziński (eds.), Olsztyn 1353-2003, (2003), 228; M. Rademacher, Deutsche Verwaltungsgeschichte 1871–1990, [Acessed 26 September 2013].

The Jewish population in Olsztyn from 1946 to 1949

Date Number of Jews registered in the Provincial Jewish Committee in Olsztyn
21 Januray 1946 57
01 February 1946 153
01 July 1946 228
01 September 1946 229
Early 1947 289
31 July 1947 210
31 December 1947 213
01 April 1948 219
30 June 1948 193
22 April 1949 119

 

Source: State Archive in Olsztyn (Archiwum Państwowe w Olsztynie), Provincial Jewish Committee in Olsztyn, sign. 42/487/8; Reports on the activity of the Provincial Jewish Committee (1946-1949).

Print