• S. Achremczyk, Olsztyn w latach 1466 - 1772, in: Olsztyn 1353 - 2003. Stanisław Achremczyk and Władysław Ogrodziński (eds.), (2003).
 • R. Bętkowski, Olsztyn jakiego nie znacie. Obraz miasta na dawnej pocztówce, (2003).
 • J. Chłosta, Znani i nieznani olsztyniacy XIX i XX wieku, (1996).
 • K. Forstreuter, Die ersten Juden in Ostpreussen, in: Altpreussische Forschungen, vol. 14, (1937).
 • C. Grabowska, Olsztyn na starych pocztówkach, (2003).
 • T. Grygier, Stosunki społeczno – gospodarcze w Olsztynie u schyłku XIX i na początku XX wieku, in: Szkice Olsztyńskie. Ed. J. Jasiński, (1967).
 • I. Heinze-Greenberg, E. Mendelsohn, Olsztyn - Jerozolima - San Francisco, (2006).
 • M. Hejger, Przekształcenia narodowościowe na Ziemiach Zachodnich i Północnych w latach 1945 - 1956 – próba bilansu, in: Ziemie Odzyskane / Ziemie Zachodnie i Północne 1945 - 2005. 60 lat w granicach państwa polskiego. Ed. A. Sakson, (2006).
 • G. Hermanowski, Ostpreussen Lexikon... fuer alle, die Ostpreussen lieben, (2004).
 • J. Jasiński, Olsztyn w latach 1772 - 1918, in: Olsztyn 1353 - 2003. S. Achremczyk, W. Ogrodziński (eds.), (2003).
 • J. Jasiński, Olsztyńskie nekropolie" in: Olsztyn 1353 - 2003. S. Achremczyk, W. Ogrodziński (eds.), (2003).
 • T. Jaworski, Ludność żydowska w Polsce zachodniej i północnej w latach 1944 - 1956, in: Ziemie zachodnie i północne Polski w okresie stalinowskim. Ed. Cz. Osękowski, (1999).
 • W. Knercer, Cmentarze i zabytki kultury żydowskiej w województwie olsztyńskim, in: "Borussia", no. 6 (1993).
 • A. Kossert, Prusy Wschodnie. Historia i mit. Trans. Barbara Ostrowska, (2009).
 • B. Koziełło-Poklewski, Narodowosocjalistyczna Niemiecka Partia Robotnicza w Prusach Wschodnich 1921- 1933, (1995).
 • R. Kabus, Juden in Ostpreussen, (1998).
 • A. Mrozek, Zabytkowe obiekty kształtowanej zieleni, in: Dziedzictwo kulturowe Warmii – Mazur – Powiśla. Stan zachowania, potencjały i problemy. Ed. J. Wysocki, (2006).
 • A. Sakson, Stosunki narodowościowe na Warmii i Mazurach 1945-1997, (1998).
 • A. Sommerfeld, Juden im Ermland, in: Zur Geschichte und Kultur der Juden in Ost- und Westpreussen. M. Brocke, M. Heitmann and H. Lordick (eds.), (2000).
 • A. Sommerfeld, Juden im Ermland - Ihr Schicksal nach 1933, in: "Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands" Beiheft 10 (1991).
 • P. Sowa, Po obu stronach kordonu, (1974).
 • R. Stephan, Wände wie der Blaue Reiter: Überirdischer Glanz: Erich Mendelsohns jüdische Trauerhalle wird restauriert, in: "Frankfurter Allgemeine Zeitung", 17 April 2008, 17.
 • A. Śliwa, Spacerki po Olsztynie, (1989).
 • The Encyclopedia of Jewish Life before and during the Holocaust, 1, (2001), 29-30, 152.
 • E. Trunz, Die Malerin Frieda Strohmberg in Allenstein, in: "Zeitschrift fuer die Geschichte und Altertumskunde Ermlands" 38 (1976).
 • B. Wolski, Eryk Mendelsohn – architekt z Olsztyna, in: Szkice Olsztyńskie. Ed. J. Jasiński, (1967).
 • A. Wołosz, Żydzi w miastach Prus Wschodnich. Obecność zapomniana czy zatarta?, in: "Studia Angerburgica", no 7, (2002).
 • W. Wrzesiński, Olsztyn w latach 1918 - 1945, in: Olsztyn 1353 - 2003, S. Achremczyk, W. Ogrodziński (eds.), (2003).
Print