Genealogia

Year of birth
Year of death
Year of other event
Józef Jerud
Location: Kraków
Dating: 16.05.1898
Surname: Jerud
Other surname: Eder
First name: Józef
Birth date: 16.05.1898
Birth location: Oświęcim
Father first name: Hirsch
Residence location: Kraków
Profession: merchant
Sources: Archiwum Narodowe w Krakowie, Starostwo Grodzkie Krakowskie, sygn. 424. Sprawy paszportowe A-Ł 1925. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Mojżesz Schonberg
Location: Kraków
Dating: 14.12.1884
Surname: Schonberg
First name: Mojżesz
Birth date: 14.12.1884
Birth location: Oświęcim
Father first name: Salomon
Father second first name: Kalman
Mother first name: Rachela
Residence location: Kraków
Profession: merchant
Sources: Archiwum Narodowe w Krakowie, Starostwo Grodzkie Krakowskie, sygn. 420. Sprawy paszportowe S 1921. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Mendel Kupperman
Location: Kraków
Dating: 22.04.1864
Surname: Kupperman
First name: Mendel
Second first name: Salomon
Birth date: 22.04.1864
Birth location: Oświęcim
Residence location: Kraków
Profession: merchant
Sources: Archiwum Narodowe w Krakowie, Starostwo Grodzkie Krakowskie, sygn. 418. Sprawy paszportowe K-M 1921. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
In order to properly print this page, please use dedicated print button.