Fundacja Pobliskie Miejsca Pamięci Auschwitz–Birkenau została powołana w 2013 r. w celu ratowania rzeczy, przedmiotów oraz artefaktów związanych z byłym niemieckim nazistowskim obozem koncentracyjnym i zagłady Auschwitz–Birkenau oraz z jego podobozami, będących obecnie w rękach osób prywatnych.

Pierwotny obszar działalności całego systemu obozowego i podobozów KL Auschwitz–Birkenau, daleko wykraczał poza granice obecnego Państwowego Muzeum Auschwitz–Birkenau w Oświęcimiu. Wiele z tych pamiątek w dalszym ciągu znajduje się poza kontrolą konserwatorską i wymaga natychmiastowej opieki. 

Fundacja Pobliskie Miejsca Pamięci Auschwitz–Birkenau
ul. Bór 67
32
-620 Brzeszcze
www.auschwitz-podobozy.org

Print