Date The town of Olecko The county of Olecko
Number of inhabitants Number of Jews Percentage of Jewish population Number of inhabitants Number of Jews Percentage of Jewish population
1837       28,347 67 0.24%
1871 Ca. 4,000 109 Ca. 2.7% Ca. 36,000 183 Ca. 0.5%
1890 4,887 86 1.75% 40,401 223 0.55%
1895 5,048 77 1.53%      
1925 5,957     40,107 113 0.28%
1933 6,629     39,938 77 0.19%
1937 Ca. 7,000 53 Ca. 0.75%      
1939 7,114     37,998 21 0.06%

Source:

  • A. Wakar, Zarys historyczny, [in:] Olecko. Z dziejów miasta i powiatu, Olsztyn 1974, p. 154;
  • M. Toeppen, Historia Mazur. Przyczynek do dziejów krainy i kultury pruskiej, translated by M. Szymańska–Jasińska, comp. by G. Jasiński, Olsztyn 1995, p. 411;
  • R. Demby, Olecko. Czasy, ludzie, zdarzenia, Olecko 2000, p. 162;
  • A. Wołosz, Żydzi w miastach Prus Wschodnich. Obecność zapomniana czy zatarta?, „Studia Angerburgica”, vol. 7, 2002, p. 105;
  • M. Rademacher, Deutsche Verwaltungsgeschichte 1871–1990, [as of 21.03.2009].
Print