Nazwisko i imię Wysokość składki
Horowicz Majer 40 zł
Lederman Eliasz 50 zł
Langier Fiszel 40 zł
Lustman Jankiel 50 zł
Najman Dawid 75 zł
Sztarkman Lejbuś 30 zł
Wajberg Gimpel 25 zł
Wajnberg Kalman 25 zł
Zelcer Abam 60 zł
Zelcer Izrael 50 zł

 

Źródło: Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 3380, k. 24.

Print