Archiwum Państwowe w Kielcach Oddział w Sandomierzu

ul. Żydowska 4, 27-600 Sandomierz

nr zespołu: 44 / 0 Karta: A – Akta stanu cywilnego okręgu bożniczego w Opatowie lata 1831–1832, 1835–1905.

Print