• Fr. Ki., Melzak, in: . Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski (eds), Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Vol. VI, (1885).
  • B. Wodecki, E. Plum (eds), Religia i kultura żydowska. Materiały z Sesji Judaistycznej, (1986).
  • A. Sommerfeld, Juden im Ermland, in:M. Brocke, M. Heitmann, H. Lordick (eds), Zur Geschichte und Kultur der Juden in Ost-und Westpreussen, (2000).
  • A. Wołosz, "The Jews in the cities of East Prussia. The presence of forgotten or erased?", Studia Angerburgica vol. 7, (2002)
     
Print