Genealogia

Year of birth
Year of death
Year of other event
Chaim Mechlowicz
Location: Kraków
Dating: 18.08.1882
Surname: Mechlowicz
First name: Chaim
Second first name: Józef
Birth date: 18.08.1882
Birth location: Pilzno
Father first name: Jakub
Father second first name: Samuel
Mother first name: Ryfka
Mother maiden surname: Weiner
Residence location: Kraków
Profession: merchant
Sources: Archiwum Narodowe w Krakowie, Starostwo Grodzkie Krakowskie, sygn. 418. Sprawy paszportowe K-M 1921. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Józef Ader
Location: Kraków
Dating: 1866
Surname: Ader
First name: Józef
Birth date: 1866
Birth location: Pilzno
Father first name: Aron
Mother first name: Lea
Residence location: Kraków
Profession: factory owner
Sources: Archiwum Narodowe w Krakowie, Starostwo Grodzkie Krakowskie, sygn. 415. Sprawy paszportowe A-D 1921. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
In order to properly print this page, please use dedicated print button.