Year Number of inhabitants Number of Jews
1676 91 2 (2,2%)
1882 2,912
1887 3,382
1897 5,306 3,883 (73,2%)
1904 4,835 4,058 (84,1%)
1921 7,157 3,221 (45%)
1931 8,875 3,590 (39,5%)

The demographic structure of Puławy[1.1]

Print
Footnotes
  • [1.1] A. Koprukowniak (red.), Miejskie społeczności lokalne w Lubelskiem 1795–1918, Lublin 2000, p. 15, 19; T. Kowalik, Żydowskie partie polityczne i organizacje społeczne w Puławach okresu międzywojennego [w:] F. Jaroszyński (red.), Historia i kultura Żydów Janowca nad Wisłą…, p. 100.