Genealogia

Year of birth
Year of death
Year of other event
Benjamin Weissbrot
Location: Kraków
Dating: 15.10.1888
Surname: Weissbrot
First name: Benjamin
Second first name: Lejb
Birth date: 15.10.1888
Birth location: Puławy
Father first name: Izrael
Mother first name: Perla
Residence location: Kraków
Profession: actor
Sources: Archiwum Narodowe w Krakowie, Starostwo Grodzkie Krakowskie, sygn. 421. Sprawy paszportowe T-Z 1921. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
In order to properly print this page, please use dedicated print button.