• Doroszewski Jerzy, Radzik Tadeusz (red.), Z dziejów społeczności żydowskiej na Lubelszczyźnie w latach 1918-1939, Lublin 1992.
  • Jaroszyński Filip (red.), Historia i kultura Żydów Janowca nad Wisłą, Kazimierza Dolnego i Puław. Materiały z sesji naukowej „V Janowieckie Spotkania Historyczne”, Janowiec nad Wisłą, 28 czerwca 2003 r., Janowiec nad Wisłą 2003, p. 72, 7476, 8182.
  • Koprukowniak Albin, Miejskie społeczności lokalne w Lubelskiem 1795–1918, Lublin 2000.
  • Lewandowski Jan, Ludność żydowska na Lubelszczyźnie w latach I wojny światowej, w: Z dziejów społeczności żydowskiej na Lubelszczyźnie w latach 1918–1939, Lublin 1992.
  • Mencel Tadeusz, Dzieje Lubelszczyzny, Warszawa 1974.
  • Pać Sławomir, Żydzi w Puławach, „Dziennik Wschodni” 2004, 1 October.
  • Strzemiński Michał, Nasze Puławy, Lublin 1986.
  • Wasiutyński Bohdan, Ludność żydowska w Polsce w wiekach XIX i XX. Studium socjologiczno-statystyczne, Warszawa 1930.
  • Ziemia puławska pod okupacją niemiecką (1939–1944), Puławy 1998.
Print