• Marek Jakubowski, Dariusz Olczyk, Paczków. Uroki zabytkowego miasta (Paczków. The charms of the historic city), DV Projekt Opole, Rzeszów 2008.
  • F. Rosenthal, Najstarsze osiedla żydowskie na Śląsku (The oldest Jewish settlements in Silesia) [in:] Biuletyn Żydowskiego Instytut Historycznego No 34, 1960.
  • Bożena Steinborn, Otmuchów, Paczków, Wydawnictwo Ossolińskich, Warszawa 1982.
  • Maria Szypowska, Paczków, Wydawnictwo Sport i Turystyka, Warszawa 1965.
Print