• Einwohnerbuch der Stadt Lyck in Ostpr. Sowie der Gemeinde Prostken und der Ortschaften des Kreises Lyck, Lyck 1930.
  • R. Kabus, Juden in Ostpreussen, Husum 1998.
  • A. Kossert, Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde im Kreis Lyck, in: "Hagen-Lycker Brief", 58 (2000).
  • B. Koziełło–Poklewski, Narodowosocjalistyczna Niemiecka Partia Robotnicza w Prusach Wschodnich 1921–1933, Olsztyn 1995.
  • W. Kujawski, Śniardwy. Szlak wodny, Olsztyn 2007.
  • M. Nowik, Zagłada Żydów na ziemi łomżyńskiej, Warszawa 2006.
  • Obozy hitlerowskie na ziemiach polskich 1939–1945. Informator encyklopedyczny, C. Pilichowski (ed.), Warszawa 1979.
  • F. Skowronnek, Księga Mazur, Olsztyn 2002.
  • S. Spector, The Encyclopedia of Jewish life before and during the Holocaust, New York 2001.
  • Tragarz duchów. Zbiór podań ludowych z Mazur, compiled by: J. Łapo, Dąbrówno 2007.

 

Print