• Bartoszewicz Henryk, Projekty rewirów dla ludności żydowskiej w miastach mazowieckich 1807-1830, "Rocznik Mazowiecki", t. XVIII, 2006.
  • Grynberg Michał, Żydzi w rejencji ciechanowskiej 1939-1942, Jewish Historical Institute, Warsaw 1984,
  • Kwiatek Jerzy and Lijewski Teofil, Leksykon miast polskich, MUZA S.A., Warsaw 1998.
  • Miasta polskie w tysiącleciu, vol. 2, Wrocław-Warsaw-Cracov Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo 1967.
  • Obozy hitlerowskie na ziemiach polskich 1939-1945. Informator encyklopedyczny, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1979.
  •  Szczepański Janusz, Społeczność żydowska Mazowsza w XIX-XX wieku, Pułtusk 2005.
  • Waleszczak Radosław, Przasnysz i powiat przasnyski w latach 1866-1939. Zarys dziejów, Przasnysz 1999.

 

Print