Genealogia

Year of birth
Year of death
Year of other event
Sura Chilowicz
Location: Kraków
Dating: 05.1886
Surname: Chilowicz
Maiden surname: Kwaśniewska
First name: Sura
Birth date: 05.1886
Birth location: Proszowice
Father first name: Jonasz
Mother first name: Hinda
Residence location: Kraków
Sources: Archiwum Narodowe w Krakowie, Starostwo Grodzkie Krakowskie, sygn. 424. Sprawy paszportowe A-Ł 1925. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Alter Hęcinski
Location: Kraków
Dating: 1903
Surname: Hęcinski
First name: Alter
Birth date: 1903
Birth location: Proszowice
Residence location: Kraków
Profession: gardener
Sources: Archiwum Narodowe w Krakowie, Starostwo Grodzkie Krakowskie, sygn. 417. Sprawy paszportowe H-J 1921. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Jakób Blim
Location: Proszowice
Dating: No available date
Surname: Blim
First name: Jakób
Residence location: Proszowice
Emigration state: Argentina
Sources: Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 8842. Emigracja kontynentalna 1930 r. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
In order to properly print this page, please use dedicated print button.