Year Total population Number of Jews Percentage of Jews in total population
end of 16th century ca. 20,000 ca. 1,700 8.5%
1733 ca. 5,000 1,170 23.4%
1780 ca. 11,000 2,555 23.2%
1816 23,854 4,455 18.6%
1825 26,519 4,934 18.6%
1831 30,786 5,475 17.8%
1840 36,256 6,748 18.6%
1852 44,039 7,214 16.4%
1861 51,232 7,964 15.5%
1871 56,374 7,325 12.9%
1880 65,713 7,063 10.7%
1890 69,627 6,126 8.8%
1900 117,033 5,988 5.1%
1910 156,696 5,611 3.6%
1921 169,422 2,088 1.2%
1931 246,470 1,954 0.8%
1938 272,653 ca. 2,800 1.0%
2012 550,742    

Sources:

  • Abt S., "Ludność," [in] Dzieje Poznania do roku 1793, vol. 1, pt. 2, ed. J. Topolski, Warsaw–Poznań 1988, pp. 660–665. Data from 1733.
  • Abt S., "Ludność Poznania w pierwszej połowie XVII wieku," [in]  Dzieje Poznania do roku 1793, vol. 1, pt. 1, Warsaw–Poznań 1988, pp. 424–426. Data from the end of the 16th century.
  • Abt S., "Ludność. Struktura demograficzna miasta," [in] Dzieje Poznania 1918–1945, vol. 2, pt. 2, Warsaw–Poznań 1998, s. 970. Data from 1921 and 1931.
  • Abt S., "Ludność w drugiej połowie połowie XVIII wieku," [in] Dzieje Poznania do roku 1793, vol. 1, pt. 2, Warsaw–Poznań 1988, pp. 830–832. Data from 1780.
  • Abt S., Dworecki Z., "Mniejszości narodowe," [in] Dzieje Poznania 1918–1945, vol. 2, pt. 2, Warsaw–Poznań 1998, pp. 958, 1035. Data from 1938.
  • Kędelski M., "Stosunki ludnościowe w latach 1815–1918," [w:] Dzieje Poznania 1793–1918, vol. 2, pt. 1, Warsaw–Poznań 1994, pp. 226, 229. Data from 1816–1910.
Print