• Brustin-Berenstein Tatiana, Deportacje i zagłada skupisk żydowskich w dystrykcie warszawskim, „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie”, 1952, no 1.
  • Burchard Przemysław, Pamiątki i zabytki kultury żydowskiej w Polsce, Warszawa 1990.
  • Kaźmierski Józef, Miasto Piaseczno i powiat piaseczyński w latach wojny i okupacji, [in:] Studia i materiały...
  • Lalik Tadeusz, Piaseczno w dawnej Polsce XV-XVIIIw., [in:] Studia i materiały...
  • Miasta polskie w tysiącleciu, v. 2, Wrocław-Warszawa-Kraków Zakład Narodowy imienia Ossolińskich Wydawnictwo 1967.
  • Studia i materiały do dziejów Piaseczna i powiatu piaseczyńskiego, Ed. Jerzey Antoniewicz, Warszawa 1973.
     
Print