Rok

Liczebność mieszkańców

Liczebność Żydów Udział Żydów w ogóle mieszkańców, wyrażony odsetkiem
1797 299 60 20
1851   372  
1921 443 288 65
1927   300  

 

Źródło:

 

Print