Demographic structure in Rzeszów (1662 - 1939)[1.1]:

Year Inhabitants - total number Number of Jews
1662 c. 3,000 313 (c. 10.4%)
1790 3,327 1,640 (49.2%)
1816 4,604 3,575 (77.6%)
1880 11,166 5,820 (52.1%)
1890 11,953 5,462 (45.1%)
1900 15,010 6,324 (42.1%)
1910 23,688 8,783 (37.1%)
1921 35,451 13,896 (39.5%)
1931 40,067 14,609 (36.5%)
1939 c. 38,000 c. 11,000–14,000 (c. 30–36.8%)
Print
Footnotes
  • [1.1] As in: A. Cała, H. Węgrzynek, G. Zalewska, Historia i kultura, op.cit., p. 291–292, Encyclopedia Judaica, ed. C. Roth, G. Wigoder, Jerusalem: 1972, p. 537; http://www.shtetlinks.jewishgen.org/Rzeszow/newhistory.html [as of 2 February 2009]; Kehilat Raysha sefer …, p. 24 et seq. 50-51 et seq., 57 et seq.; W. Wierzbieniec, Żydzi w województwie lwowskim w okresie międzywojennym, Rzeszów 2003, p. 60; K. Maayan, Rzeszów [entry] [in:] Encyclopaedia Judaica…, p. 604.