Firma Cedrob S.A. pokryje koszty remontu dawnej synagogi w Radzanowie. Powstanie w niej centrum kultury.

Radzanów to wieś na północnym Mazowszu, w powiecie mławskim, licząca około 900 mieszkańców. Od XVIII w. do drugiej wojny światowej w Radzanowie mieszkali także Żydzi. Dziś o żydowskiej historii miejscowości przypomina budynek dawnej synagogi z 1904 r. – jednej z nielicznych zachowanych w Polsce synagog w stylu mauretańskim.

Po 1945 r. opuszczoną synagogę używano jako magazyn nawozów, co spowodowało znaczną dewastację.  Po remoncie, w latach 1986–2001 w budynku mieściła się biblioteka. Później, w ramach restytucji mienia dawnych gmin żydowskich, obiekt przejęła Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego. Od tego czasu budynek stoi nieużytkowany i stopniowo niszczeje.

O ratunek dla synagogi zabiegali lokalni społecznicy. W 2016 r. radzanowscy uczniowie razem z Towarzystwem Miłośników Twórczości Tekli Bądarzewskiej rozpoczęli akcję na rzecz zaadaptowania budynku na centrum kultury. Sprawą zainteresowali się również posłanka Anna Cicholska oraz Leszek Zygner – rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie.

Jest szansa, że starania zakończą się sukcesem. 20 listopada 2017 r. została podpisana umową między Fundacją Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego a przedsiębiorstwem Cedrob S.A. – firmą działającą w branży spożywczej. Na podstawie umowy spółka zobowiązała się do pokrycia kosztów związanych z ekspertyzami, programem prac konserwatorskich oraz projektami budowlanymi dawnej synagogi. W przyszłości w budynku ma powstać centrum kultury, które będzie ważnym punktem na planowanym Szlaku Żydów Północnego Mazowsza.

„Cedrob angażuje się w projekty, które wspierają rozwój lokalnych społeczności. Rewitalizacja synagogi i przekształcenie jej w ośrodek kultury to inicjatywa wpisująca się w nasze priorytety” – powiedział Włodzimierz Bartkowski, wiceprezes zarządu Cedrob S.A.

Podpisanie umowy nastąpiło podczas konferencji zorganizowanej w 75. rocznicę likwidacji getta w Radzanowie i eksterminacji miejscowej społeczności żydowskiej.

Źródło:

Print