Żydowskie Towarzystwo Muzyczne „Hazomir” w Nowo-Radomsku (późniejsze Radomsko). Powstało ok. 1910.

L.T. Błaszczyk, „Żydzi w kulturze muzycznej działający na ziemiach polskich w XIX i XX wieku”, książka wydana dzięki wsparciu udzielonemu przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  oraz Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.

Print