• A Memory Book of Radom. The Story of a Jewish Community in Poland Destroyed by the Nasis, ed. Alfred Lipson, Now York 1963.
 • Bergman Eleonora, Jagielski Jan, Zachowane synagogi i domy modlitwy w Polsce, Warszawa 1996.
 • Boniecki Jan, Powiat Radomski w okresie II Rzeczpospolitej 1918 – 1939. Wybrane zagadnienia społeczno-gospodarcze, [in:] Powiat Radomski, ed. J. Bonieckiego, S. Ośki i S. Witkowskiego, Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego, 1976, vol. XIII, z. 1-2, p. 89-100.
 • Borkiewicz Krystyna, Po raz drugi obchodzono w Radomiu Dni Izraela, „Słowo Żydowskie”
 • Burchard Przemysław, Pamiątki i zabytki kultury żydowskiej w Polsce, Warszawa 1990.
 • Chołuj Zbigniew, Synagoga w Radomiu – próba rekonstrukcji, „Radomir” 1987 nr 5.
 • Dos yidishe Radom in Khurves; ondenbukh, Stuttgart 1948.
 • Encyclopedia of the Holocaust, ed. Israel Gutman, New York, 1990.
 • Franecki Jan, Hitlerowski aparat policyjny i sądowniczy i jego działalność w dystrykcie radomskim ze szczególnym uwzględnieniem Ziemi Radomskiej, Radom 1978.
 • Glicksman William, Radom [hasło] [in:] Encyclopaedia Judaica, ed. F. Skolnik, M. Berenbaum, vol. 17, Detroit–New York–San Francisco–New Haven–Waterville–London 2007, p. 56.
 • Gospodarczyk Mariola, Kaczmarska Maria, Ukleja Ewa, Żydzi na Ziemi Radomskiej, Radom 1992.
 • Jagielski Jan, Cmentarze żydowskie w Polsce, Studia z dziejów Żydów w Polsce T.1, ŻIH Warszawa 1995.
 • Krakowski Stefan, Radom [hasło] [w:] Encyclopaedia Judaica, red. F. Skolnik, M. Berenbaum, vol. 17, Detroit–New York–San Francisco–New Haven–Waterville–London 2007, s. 56 – 57.
 • Kupisz Dariusz, Radom w czasach Jagiellonów (1386-1572), Radom 2009.
 • Pawlina-Meducka Marta, Prasa żydowska przed 1939 rokiem, [in:] M. Pawlina-Meducka (ed.) Kultura Żydów województwa kieleckiego (1918-1939), Kielce 1993, p. 101-121.
 • Notatki o kulturze żydowskiej w Radomiu, Radom 1992 (c.a.: Jerzy Sekulski, Życie kulturalne w getcie radomskim; Danuta Tomczyk, Biblioteki żydowskie w Radomiu [w latach 1916-1945]; Mariola Gospodarczyk, Maria Kaczmarska, Ewa Ukleja: Żydzi na Ziemi Radomskiej. Zestawienie bibliograficzne w wyborze [obejmuje wyd. zwarte i artykuły z czasopism w języku polskim z l. 1907-1991]).
 • Penkala Adam, Problematyka konserwatorska cmentarzy żydowskich w Kieleckiem i Radomskiem, in: Studia z dziejów kultury żydowskiej w Polsce. 2. Cmentarze żydowskie, ed. Jerzy Woronczak Wrocław 1995.
 • Penkalla Adam, Żydowskie ślady w województwie kieleckim i radomskim, Radom 1992.
 • Penkalla Adam, Radom  [in:] Żydzi w Polsce. Dzieje i kultura. Leksykon, ed. Jerzy Tomaszewski i Andrzej Żbikowski, Warszawa 2001, p. 391.
 • Piątkowski Sebastian, Dni życia i śmierci. Ludność żydowska w Radomiu w latach 1918 – 1950, Warszawa 2006.
 • Piątkowski Sebastian, Radom - zarys dziejów miasta, Radom 2000.
 • Radom [in:] The Encyclopedia of Jewish Life Before and During the Holocaust, ed. S. Spector, G. Wigoder, vol. II, New York 2001, p. 1045–1047.
 • Radom. Dzieje miasta w XIX i XX wieku, ed. Stefan Witkowski, Warszawa 1985.
 • Radomskie wędrówki regionalne, ed. Janusz Pulnar, Radom 2000.
 • Sefer Radom, ed. Icchak Perlow, Tel Aviv 1961.
 • Tusiński P. A., Postawy polityczne mieszkańców Radomia w latach 1918-1939, Radom 1996.
 • Zwolski Cz. T., Radom i region radomski, Radom 2003.

Extensive bibliography is included in the publication:

 • Sebastian Piątkowski, Dni życia i śmierci. Ludność żydowska w Radomiu w latach 1918 – 1950, Warswa 2006, pp. 292 – 302.

Doctor’s thesis:

 • Piątkowski Sebastian, Żydzi radomscy w latach 1918 – 1950. Dzieje społeczności lokalnej na tle historii miasta i regionu, the doctor’s thesis written under the supervision of Professor Ph. D. Zygmunt Mańkowski, defended in December 1998 at the Humanistic Faculty UMSC in Lublin (the Maria Skłodowska-Curie University in Lublin).

A very important source for researching the history of Radom Jews are the press articles, published in the Jewish and Polish magazines of the interwar period, i.e. the Zionist “Tribune”, Sanation daily newspaper “The Radom District”, the Polish Socialist Party’s “The Work Life”, and the right wing Polish press: “The Word” and “The Radom Weekly”. Information about the Radom Jews during the occupation is included in “The Jewish Newspaper” published in Cracow from 1940 to 1942, and in the local press “The Radom Courier” and “The Radom Daily”, publishing anti-Jewish decrees of the local authorities, information about sentences, etc.

Print