Genealogia

Year of birth
Year of death
Year of other event
Lejb Bergman
Location: Radzymin
Dating: 1905
Surname: Bergman
First name: Lejb
Birth date: 1905
Birth location: Radzymin
Father first name: Mordka
Mother first name: Hinda
Mother maiden surname: Warszawska
Residence location: Radzymin
Emigration state: United States of America
Sources: Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Grodzisku Mazowieckim, Starostwo Powiatowe w Radzyminie 1916-1939, sygn. 297. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Brucha Zylberberg
Location: Radzymin
Dating: 14.01.1902
Surname: Zylberberg
First name: Brucha
Birth date: 14.01.1902
Birth location: Radzymin
Father first name: Josek
Mother first name: Gitla
Residence location: Radzymin
Profession: tailor
Sources: Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Grodzisku Mazowieckim, Starostwo Powiatowe w Radzyminie, sygn. 392. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Szyja Goldsztejn
Location: Radzymin
Dating: No available date
Surname: Goldsztejn
First name: Szyja
Father first name: Wigdor
Father second first name: Boruch
Residence location: Radzymin
Sources: Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Grodzisku Mazowieckim, Starostwo Powiatowe w Radzyminie, sygn. 392. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Majer Rozenfeld
Location: Radzymin
Dating: ca. / around 1850
Surname: Rozenfeld
First name: Majer
Birth date: ca. / around 1850
Residence location: Radzymin
Sources: Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Grodzisku Mazowieckim, Starostwo Powiatowe w Radzyminie 1916-1929, sygn. 460. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Szymsia Aronek
Location: Radzymin
Dating: 24.05.1872
Surname: Aronek
First name: Szymsia
Birth date: 24.05.1872
Birth location: Radzymin
Father first name: Dawid
Residence location: Radzymin
Sources: Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Grodzisku Mazowieckim, Starostwo Powiatowe w Radzyminie 1916-1929, sygn. 460. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Jcek Frydman
Location: Radzymin
Dating: No available date
Surname: Frydman
First name: Jcek
Residence location: Radzymin
Sources: Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Grodzisku Mazowieckim, Starostwo Powiatowe w Radzyminie 1916-1929, sygn. 450 Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Lejbuś Frydman
Location: Radzymin
Dating: ca. / around 1885
Surname: Frydman
First name: Lejbuś
Birth date: ca. / around 1885
Residence location: Radzymin
Sources: Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Grodzisku Mazowieckim, Starostwo Powiatowe w Radzyminie 1916-1929, sygn. 449. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Dawid Glazer
Location: Radzymin
Dating: No available date
Surname: Glazer
First name: Dawid
Residence location: Radzymin
Sources: Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Grodzisku Mazowieckim, Starostwo Powiatowe w Radzyminie 1916-1929, sygn. 430. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Dawid Glazer
Location: Radzymin
Dating: No available date
Surname: Glazer
First name: Dawid
Residence location: Radzymin
Sources: Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Grodzisku Mazowieckim, Starostwo Powiatowe w Radzyminie 1916-1929, sygn. 430. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Dawid Laufer
Location: Radzymin
Dating: 17.03.1892
Surname: Laufer
First name: Dawid
Birth date: 17.03.1892
Birth location: Radzymin
Father first name: Hersz
Mother first name: Sura
Mother second first name: Ruchla
Residence location: Radzymin
Profession: tradesman
Emigration date: after 1919
Emigration state: United States
Sources: Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Grodzisku Mazowieckim, Starostwo Powiatowe w Radzyminie 1916-1929, sygn. 430. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Srul Jonisz
Location: Radzymin
Dating: No available date
Surname: Jonisz
First name: Srul
Second first name: Jcek
Residence location: Radzymin
Sources: Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Grodzisku Mazowieckim, Starostwo Powiatowe w Radzyminie 1916-1929, sygn. 430. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Chaskiel Frydman
Location: Radzymin
Dating: No available date
Surname: Frydman
First name: Chaskiel
Residence location: Radzymin
Sources: Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Grodzisku Mazowieckim, Starostwo Powiatowe w Radzyminie 1916-1929, sygn. 430. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Szmul Jagoda
Location: Radzymin
Dating: ca. / around 1854
Surname: Jagoda
First name: Szmul
Birth date: ca. / around 1854
Residence location: Radzymin
Sources: Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Grodzisku Mazowieckim, Starostwo Powiatowe w Radzyminie 1916-1929, sygn. 349. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Majer Rozenfeld
Location: Radzymin
Dating: ca. / around 1861
Surname: Rozenfeld
First name: Majer
Birth date: ca. / around 1861
Residence location: Radzymin
Sources: Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Grodzisku Mazowieckim, Starostwo Powiatowe w Radzyminie 1916-1929, sygn. 349. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Rywka Korman
Location: Radzymin
Dating: ca. / around 1908
Surname: Korman
First name: Rywka
Birth date: ca. / around 1908
Residence location: Radzymin
Emigration date: after 1919
Emigration state: Canada
Emigration location: Toronto
Sources: Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Grodzisku Mazowieckim, Starostwo Powiatowe w Radzyminie 1916-1929, sygn. 241. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Szmul Markowicz
Location: Radzymin
Dating: 5.01.1903
Surname: Markowicz
First name: Szmul
Birth date: 5.01.1903
Birth location: Warszawa
Father first name: Moszek
Mother first name: Matla
Residence location: Radzymin
Emigration date: after 1919
Emigration state: United States
Sources: Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Grodzisku Mazowieckim, Starostwo Powiatowe w Radzyminie 1916-1929, sygn. 241. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Salomon Kapłan
Location: Radzymin
Dating: 24.05.1904
Surname: Kapłan
First name: Salomon
Birth date: 24.05.1904
Birth location: Łomża
Father first name: Josek
Mother first name: Mirka
Residence location: Radzymin
Profession: boot-top maker
Emigration date: after 1919
Emigration state: United States
Sources: Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Grodzisku Mazowieckim, Starostwo Powiatowe w Radzyminie 1916-1929, sygn. 241. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Rajzla Wajcman
Location: Radzymin
Dating: 1.01.1919
Surname: Wajcman
First name: Rajzla
Birth location: Radzymin
Father first name: Judka
Residence location: Radzymin
Emigration date: after 1919
Emigration state: United States
Emigration location: Detroit
Sources: Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Grodzisku Mazowieckim, Starostwo Powiatowe w Radzyminie 1916-1929, sygn. 59. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Chaia Łoś
Location: Radzymin
Dating: 1.01.1919
Surname: Łoś
First name: Chaia
Second first name: Raszka
Birth location: Radzymin
Father first name: Motel
Residence location: Radzymin
Partner first name: Abram
Emigration date: after 1919
Emigration state: England
Emigration location: London
Sources: Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Grodzisku Mazowieckim, Starostwo Powiatowe w Radzyminie 1916-1929, sygn. 59. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Abram Rubin
Location: Radzymin
Dating: 7.07.1878
Surname: Rubin
First name: Abram
Birth date: 7.07.1878
Birth location: Radzymin
Father first name: Benjamin
Mother first name: Sura
Residence location: Radzymin
Profession: tradesman
Emigration date: after 1919
Emigration state: United States
Sources: Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Grodzisku Mazowieckim, Starostwo Powiatowe w Radzyminie 1916-1929, sygn. 59. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
In order to properly print this page, please use dedicated print button.